Wycena Szkód powypadkowych w BERLINIE

Wycena szkód powypadkowych w BERLINIE

Jednym z rzeczy które należy zrobić po wypadku samochodowym w Berlinie  jest wycena  szkód pojazdów oraz kalkulacja kosztów ich napraw wykonana przez rzeczoznawcę samochodowego, jest ona niezbędna do uzyskania odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy kolizji czy wypadku drogowego.

Tylko rzetelnie wykonana opinia techniczna poszkodowanego pojazdu gwarantuje uzyskanie zadowalającego odszkodowania.

Niestety dalej zbyt mała ilość polaków ulegających wypadkom poza granicami polski zdaje sobie sprawę z przysługujących im praw.

Prawo niemieckie daje poszkodowanym w wyniku wypadku czy kolizji samochodowej możliwość skorzystania z bezpłanych usług niezależnego rzeczoznawcy samochodowemu który w sposób rzetelny wykona opinię techniczną oraz kalkulację poniesionych szkód.

Niezależny rzeczoznawca po wypadku – Kalkulacja szkody, wycena pojazdu

Mimo takich możliwości znaczna część obywateli polski, którzy ulegli wypadkowi lub kolizji samochodowej w Berlinie czy innego miasta w Niemczech decyduje się na naprawę uszkodzeń dopiero po powrocie do kraju. Najczęściej jest to spowodowane nieznajomością języka, dokumentów obowiązujących na terenie danego kraju czy prawa.

Jest to niestety błędne postępowanie, ponieważ odszkodowanie po wykonaniu opinii technicznej w Polsce oraz kalkulacji powstałych szkód może być niższe niż te wypłacone na podstawie opinii technicznej wykonanej bezpośrednio po wypadku w Niemczech, Austrii, Szwajcarii lub w innym kraju UE, przez niezależnego rzeczoznawcę samochodowego.

Niezależny rzeczoznawca samochodowy, znając prawo obowiązujące w danym kraju, jest w stanie właściwie skalkulować wszystkie należne poszkodowanemu w wypadku rodzaje kosztów oraz poniesionych strat, które zostaną wypłacone jako odszykowanie. Dzięki temu należne i wypłacone odszkodowanie może być znacznie wyższe od tego jakie otrzymałaby poszkodowany w wycinku wypadku lub kolizji samochodowej w Niemczej, Austrii, Szwajcarii lub w innym z krajów Unii Europejskiej gdyby likwidował poniesioną szkodę już po powrocie do Polski. Różnica taka najczęściej spowodowana jest tym, że polscy eksperci techniki samochodowej reprezentujące polskie towarzystwa ubezpieczeniowe nie znają prawa obowiązującego w innych krajach Unii. Likwidacja szkody, wykonanie niezależnej opinii technicznej bezpośrednio po wypadku, jeszcze w kraju w którym wypadek lub kolizja miały miejsce znacznie przyśpieszy wypłatę odszkodowania.