Różnice w opinii samochodowej polskiego i niemieckiego rzeczoznawcy samochodowego BERLIN

Różnice w opinii samochodowej polskiego i niemieckiego rzeczoznawcy samochodowego BERLIN

Różnice w opinii polskiego i niemieckiego rzeczoznawcy samochodowego

Dużym zaskoczeniem dla osób poszkodowanych w wypadku samochodowym na terenie Niemiec są różnice pojawiające się w opiniach technicznych wykonywanych przez polskich i niemieckich rzeczoznawców samochodowych.

Po pierwsze, różnice te polegają na stawkach roboczogodzinowych przyjętych w Polsce i na terenie Niemiec. Po drugie, poszkodowani w wypadkach drogowych na terenie Niemiec muszą wiedzieć, że w razie niezawinionego przez nich wypadku samochodowego mają oni prawo do zlecenia wykonania niemieckiej opinii technicznej i w tym celu także do samodzielnego wyboru rzeczoznawcy samochodowego z Niemiec (np. z MOTOEXPERT).

Dobrym posunięciem poszkodowanego jest w takiej sytuacji zlecenie wykonania opinii technicznej po wypadku rzeczoznawcy z Niemiec (np. z sieci MOTOEXPERT), to pozwoli także na uniknięcie niezadowolenia Klienta z powodu dużych różnic w opiniach technicznych wykonanych przez polskich i niemieckich rzeczoznawców samochodowych. Najczęstsze różnice w opiniach technicznych polskich i niemieckich ekspertów dotyczą kalkulacji naprawy szkody.

W każdej z opinii technicznych (zarówno wykonanej przez niemieckiego, jak i polskiego rzeczoznawcę)  zawsze znajduje się kalkulacja szkody i jej kosztorys naprawy. Kalkulacja naprawy szkody w każdej opinii technicznej opiera się o stawki roboczogodzinowe funkcjonujące w warsztatach samochodowych lub autoryzowanych serwisach. Jednak najpoważniejszą różnicą w opinii technicznej polskich i niemieckich rzeczoznawców jest różnica wyżej wymienionych stawek roboczogodzinowych, jakie funkcjonują w danym kraju.

Rzeczoznawca samochodowy z Niemiec, który wykonuje opinię techniczną po wypadku drogowym na terenie Niemiec przyjmuje oczywiście stawki roboczogodzinowe obowiązujące w Niemczech, natomiast polski rzeczoznawca w wykonanej opinii technicznej wskazuje stawki roboczogodzinowe obowiązujące w Polsce. Porównując stawki roboczogodzinowe funkcjonujące w Polsce i w Niemczech od razu można zauważyć bardzo dużą różnicę między nimi. Niemieckie stawki za roboczogodzinę mogą wynosić nawet do 170€, podczas gdy polskie stawki za taką roboczogodzinę są o wiele niższe i wynoszą od 15 do 30€.

Różnica jest ogromna, dlatego warto powierzyć wykonanie kalkulacji naprawy szkody oraz sporządzenie niemieckiej opinii technicznej doświadczonemu niemieckiemu (ale polskojęzycznemu) rzeczoznawcy z sieci MOTOEXPERT.

Rzeczoznawca samochodowy Berlin – Skontaktuj się a pomożemy!

Działamy również w: Potsdam,  BrandenburgRudersdorfLuckenwaldeOranienburgNauen

Share this post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *